Tjenester

TJENESTER

REGNSKAPSFØRING


Vi tilbyr regnskapsføring fra A til Å, og ønsker at våre kunder skal føle at deres interesser blir ivaretatt. Vi utfører jobben på en effektiv og ryddig måte. Vi ønsker å møte kundens behov, og vise at alle er like viktig for oss. Programvare vi benytter er Visma Global, Visma Lønn, Visma Finale.

LØNN


Lønnsområdet kan være komplisert og det er stadig endringer i lovverket. Vi holder oss oppdatert og ivaretar deg som arbeidsgiver, men også dine ansatte.

FAKTURERING


Vi hjelper deg gjerne med faktureringen om du skulle ønske det. Men er dette noe du ønsker å ta hånd om selv, kan vi også tilby et integrert faktureringsprogram som automatisk oppdaterer regnskapet.

ÅRSAVSLUTNING


Vi oppdaterer oss på årets skatteregler og i samarbeid med deg tar vi hånd om din skattemelding og tilhørende skjema.  Er du revisjonspliktig sørger vi for god dialog med revisor, slik at årsoppgjøret blir innsendt innen fastsatte frister.

RÅDGIVNING


God dialog med våre kunder er viktig for oss. Vi ønsker å være en god rådgiver og sparringspartner for våre kunder, og deltar gjerne tidlig i beslutningsprosesser av økonomisk karakter.

STIFTE/AVVIKLE SELSKAP


Vi finner ut i samarbeid med deg hvilken organisasjonsform som dekker ditt behov. Og hjelper deg gjerne med å komme i gang. Skulle du ønske å avvikle ett selskap, har vi også god kompetanse på dette.
Rull til toppen